Για iPhone/iPad/iPod:

  • Πιέστε ‘+’ (δείτε την εικόνα στα δεξιά)
  • Πιέστε ‘Προσθήκη σε Αφετηρία’
  • Πιέστε ‘Προσθήκη’

Για Android:

  • Πιέστε ‘ρυθμίσεις’ (δείτε την εικόνα στα δεξιά)
  • Πιέστε ‘αποθήκευση σε σελιδοδείκτες’
  • Πιέστε ‘Προσθήκη σε: Αρχική οθόνη’

Η διαδικασία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την συσκευή.