Είναι τα σπειρώματα / σωλήνες από μέταλλο
ή πλαστικό;