Η καλύτερη λύση:

LOCTITE SF 7063
(γνωστό ως
LOCTITE 7063)

Καθαριστικό Εξαρτημάτων
Για χρήση πριν από την εφαρμογή συγκολλητικού και στεγανοποιητικού. Δεν αφήνει κατάλοιπα.

  • Βάση: Διαλύτης