Οδηγίες Χρήσης:

LOCTITE SF 7063
(γνωστό ως
LOCTITE 7063)

ΕΦΑΡΜΟΓH

  • Κατεργαστείτε τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν ψεκάζοντας με LOCTITE SF 7063.
  • Σκουπίστε την επιφάνεια, όσο είναι ακόμα υγρή με μια καθαρή χάρτινη πετσέτα.
  • Επαναλλάβετε αν χρειαστεί εώς ότου η βρωμιά να έχει απομακρυνθεί.
  • Αφήστε τους διαλύτες να εξατμιστούν εώς ότου ή επιφάνεια να είναι τελείως στεγνή.

Σημείωση
Το LOCTITE SF 7063 μπορεί να προκαλέσει ρωγμές σε ευαίσθητα υποστρώματα.