Η καλύτερη λύση:

LOCTITE SF 7200
(γνωστό ως
LOCTITE 7200)

Καθαριστικό Εξαρτημάτων: Αφαιρετικό Φλαντζών
Αφαίρεση παλαιών φλαντζών. Ελάχιστο ξύσιμο.

  • Βάση: Διαλύτης