Η καλύτερη λύση:

LOCTITE LB 8040
(γνωστό ως
LOCTITE 8040)

Λάδι Freeze & Release
Στιγμιαίο πάγωμα (-40 °C). Απελευθέρωση σκουριασμένων, διαβρωμένων και σφηνωμένων εξαρτημάτων. Διεισδύει απευθείας στη σκουριά με τριχοειδής δράση.