Οδηγίες Χρήσης:

LOCTITE LB 8150
(γνωστό ως
LOCTITE 8150)

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIA

Καθαρισμός

  • Συνιστάται η χρήση του LOCTITE SF 7063 για την απολίπανση και τον καθαρισμό των επιφανειών.
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από οξείδια, σκουριά καθώς και υπολείμματα λιπαντικών.

2. ΕΦΑΡΜΟΓH

  • Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
  • Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα βουρτσίζοντας ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.
  • Να μην αραιώνεται.