Η καλύτερη λύση:

LOCTITE 603

Συγκρατητικό Κυλινδρικών Εξαρτημάτων: Για μικρά διάκενα
Για χρήση σε κυλινδρικά συναρμοζόμενα εξαρτήματα με πολύ μικρό διάκενο. Υψηλή αντοχή σε λάδια.

  • Αντοχή χειρισμού μετά από (min.)*: 8
  • Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (°C): -55 έως +150
  • Εγκρίσεις: P1 NSF, WRAS

* Σε θερμοκρασία δωματίου για χαλύβδινους συνδέσμους.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

LOCTITE SF 7063

Καθαριστικό Εξαρτημάτων

more

LOCTITE SF 7200

Αφαιρετικό Φλαντζών

more

LOCTITE SF 7240

Ενεργοποιητής

more

LOCTITE SF 7649

Ενεργοποιητής

more

LOCTITE LB 8040

Λάδι Freeze & Release

more