Οδηγίες Χρήσης:

LOCTITE 660

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIA

Καθαρισμός

  • Χρησιμοποιήστε το LOCTITE SF 7200 για εύκολη αφαίρεση των υπολειμμάτων παλιού συγκολλητικού.
  • Συνιστάται η χρήση του LOCTITE SF 7063 για την απολίπανση και τον καθαρισμό των επιφανειών πριν την εφαρμογή του συγκολλητικού.
  • Για διάκενα μεγαλύτερα από 0,5 mm ή φθαρμένους άξονες, έδρανα ρουλεμάν ή σφηνοδρόμους, χρησιμοποιήστε προϊόντα πλήρωσης μετάλλων LOCTITE.

Ενεργοποίηση Επιφανειών
Εάν η ταχύτητα της σκλήρυνσης είναι πολύ αργή λόγω παθητικού μετάλλου στο υπόστρωμα ή χαμηλής θερμοκρασίας (λιγότερο από 5 °C), χρησιμοποιήστε ενεργοποιητή LOCTITE SF 7240 ή LOCTITE SF 7649 (δείτε το γράφημα ταχύτητα σκλήρυνσης σε συνάρτηση με ενεργοποιητή στο TDS).

2. ΕΦΑΡΜΟΓH

Για συναρμολογήσεις με ολίσθηση
Εφαρμόστε την κόλλα γύρω από το μπροστινό άκρο του αρσενικού εξαρτήματος και στο εσωτερικό του θηλυκού. Κάντε περιστροφικές κινήσεις κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης για να εξασφαλίσετε καλή κάλυψη.

Για συναρμολογήσεις με συστολή
Εφαρμόστε την κόλλα πάνω στον πείρο, θερμάνετε το κολλάρο για να δημιουργήσετε επαρκές διάκενο για ελεύθερη συναρμολόγηση.

Για επιλογή προϊόντος επικοινωνήστε με Τεχνική Ομάδα της Henkel.

Equipment
Συνιστώμενος εξοπλισμός δοσομέτρησης: IDH 608966 ή
IDH 88631

3. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

  • Εφαρμόστε θέρμανση τοπικά γύρω στους 250 °C, αποσυναρμολογήστε όσο είναι καυτό.
  • Σε διαβρωμένα ή κολλημένα εξαρτήματα χρησιμοποιήστε το LOCTITE LB 8040 για την απελευθέρωσή τους.