Οδηγίες Χρήσης:

LOCTITE SF 7800
(γνωστό ως
LOCTITE 7800)

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIA

Αφαιρέστε τη σκουριά, παλιές στρώσεις χρωμάτων κλπ. από την επιφάνεια. Αμμοβολίστε την επιφάνεια αν είναι εφικτό. Συνιστάται η χρήση του LOCTITE SF 7063 για να αφαιρέσετε λάδια, γράσα και βρωμιά. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

2. ΕΦΑΡΜΟΓH

  • Ψεκάστε σε καθαρά εξαρτήματα από απόσταση 20 με 30 cm για να πετύχετε μια ομοιόμορφη μεμβράνη.
  • Η επικάλυψη γίνεται ξηρή στην αφή μετά από 30 έως 60 λεπτά. Αφήστε 24 ώρες για να στεγνώσει πλήρως.